تقویم آزمون گچ سفید سال تحصیلی 96-1395

طرح هدایت تحصیلی، استعدادیابی آیریسک، المپیاد مقدماتی و آزمون ورودی تیزهوشان

تقویم برگزاری آزمون گچ سفید در سال تحصیلی 96-1395

ردیفآزمونمخاطبینمهلت ثبت نامتاریخ برگزاری
1هوش و استعدادیابیدانش‌آموزان هفتم، هشتم و نهمتا هشتم آبان 139520 و 21 آبان 1395
2استعداد و پیشرفت تحصیلیدانش‌آموزان هفتم، هشتم و نهمتا اول آذر 139518 و 19 آذر 1395
3استعداد و پیشرفت تحصیلیدانش‌آموزان هفتم، هشتم و نهمتا 29 اسفند 13957 و 8 اردیبهشت 1396

هزینه‌ی شرکت در طرح جامع گچ سفید در سال 1395، برای هر دانش‌آموز در سراسر ایران 55000 تومان است.

بودجه بندی آزمون گچ سفید آبان 1395

آزمون آبان‌ماه فقط انواع هوش چندگانه را هدف قرار داده و دانش‌آموزان برای شرکت در این آزمون به مطالعه‌ی منبع خاصی نیاز ندارند. فیلم‌های تحلیلی این آزمون، برای هر دانش‌آموزی دیدنی و جذاب است.

بودجه بندی آزمون گچ سفید آذر 1395

نام درسپایه هفتمپایه هشتمپایه نهم
فارسیاز ابتدا تا صفحه 48از ابتدا تا صفحه 46از ابتدا تا صفحه 46
مهارت‌های نوشتاریاز ابتدا تا صفحه 36از ابتدا تا صفحه 36از ابتدا تا صفحه 34
علوماز ابتدا تا صفحه 45از ابتدا تا صفحه 64از ابتدا تا صفحه 60
ریاضیاز ابتدا تا صفحه 40از ابتدا تا صفحه 45از ابتدا تا صفحه 48
منطق و استدلالهوش چندگانههوش چندگانههوش چندگانه

بودجه بندی آزمون گچ سفید اردیبهشت 1396

نام درسپایه هفتمپایه هشتمپایه نهم
فارسیاز ابتدا تا صفحه 125از ابتدا تا صفحه 110از ابتدا تا صفحه 118
مهارت‌های نوشتاریاز ابتدا تا صفحه 76از ابتدا تا صفحه 86از ابتدا تا صفحه 96
علوماز ابتدا تا صفحه 116از ابتدا تا صفحه 121از ابتدا تا صفحه 132
ریاضیاز ابتدا تا صفحه 114از ابتدا تا صفحه 141از ابتدا تا صفحه 139
منطق و استدلالهوش چندگانههوش چندگانههوش چندگانه