نمایندگی‌های ثبت نام آزمون‌های آیریسک

در ادامه فهرست نمایندگی‌ها و مدارسی آمده است که در استان‌های مختلف، مسوولیت ثبتِ نام و برگزاری آزمون‌های آیریسک را بر عهده دارند. دانش‌آموزانِ تمامِ مدارس در این شهرها (استان‌ها) می‌توانند به این مراکز مراجعه کرده و در المپیادهای آزمایشی (دوره دوم دبیرستان) و گچِ سفید (دوره اول دبیرستان) ثبت نام کنند.

در صورتِ بروز مشکل یا برای کسب اطلاعاتِ بیشتر با دفترِ مرکزی آیریسک [+] تماس بگیرید. این فهرست به‌روزرسانی خواهد شد.

نام درسپایه هفتمپایه هشتمپایه نهم
فارسیاز ابتدا تا صفحه 125از ابتدا تا صفحه 110از ابتدا تا صفحه 118
مهارت‌های نوشتاریاز ابتدا تا صفحه 76از ابتدا تا صفحه 86از ابتدا تا صفحه 96
علوماز ابتدا تا صفحه 116از ابتدا تا صفحه 121از ابتدا تا صفحه 132
ریاضیاز ابتدا تا صفحه 114از ابتدا تا صفحه 141از ابتدا تا صفحه 139
منطق و استدلالهوش چندگانههوش چندگانههوش چندگانه