طراحان المپیادهای آیریسک

لیست طراحان المپیادهای آزمایشی سال 1395 که در زیر آمده در حال تکمیل است، علاوه بر همکارانِ اعلام شده، دوستان دیگری هم در حال طرح سوال هستند. برای آشنایی با طراحان سال 1394 به اینجا مراجعه نمایید.